Dat is een goede vraag! Wij hadden het ook liever anders gezien, maar we zijn vanwege wet- en regelgeving nu eenmaal verplicht om enkele verificatiemaatregelen te hanteren. Dit heeft alles te maken met het anonieme karakter van cryptocurrencies en het daaruit voortvloeiende risico op witwassen en de financiering van terrorisme, zo is de redenatie van de overheid. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel, maar ook wij kunnen niet om de geldende wet- en regelgeving heen. Daarnaast zijn er nog altijd vele oplichters actief binnen de cryptomarkt, die wij het dankzij de verplichte verificatie een stukje moeilijker kunnen maken.

Helaas kunnen wij niet altijd met jullie delen wanneer je aan welke verificatiemethode wordt onderworpen. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat oplichters de door ons gestelde limieten of triggers proberen te omzeilen. Als vuistregel kun je aanhouden dat hoe groter het risico op schade en fraude, hoe meer zekerheid wij moeten hebben dat jij bent wie je zegt dat je bent. Hoe groter de transacties die jij via SATOS doet, hoe beter wij moeten nagaan of alles wel in orde is. Op deze manier proberen we niet alleen onszelf te beschermen, maar ook onze klanten en het imago van cryptocurrencies in het algemeen.

Heb je het antwoord gevonden?