Je burgerservicenummer (BSN) bevat gevoelige informatie. Het is een uniek nummer dat door bijvoorbeeld de overheid gebruikt kan worden om bestanden aan elkaar te koppelen. Je hebt het recht dit nummer voor ons geheim te houden; wanneer je ons een kopie ID of video toestuurt, mag je dit nummer dus bedekken. De gemeente en ANWB verkopen speciaal daarvoor ontwikkelde hoesjes of ID Covers. De overheid heeft met hetzelfde doel een speciale app ontwikkeld: KopieID. Met behulp van deze app kun je gevoelige gegevens gemakkelijk onleesbaar maken.

Heb je het antwoord gevonden?